Publicaties / nieuws

Publicaties en nieuws

Met o.a. Nbpi in de media


Hieronder een overzicht van publicaties over Nbpi

en de laatste nieuwtjes.

Wijzigingen subsidiebedragen (bron: RVO)


Op 20 maart 2019 is er een wijziging gepubliceerd voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Deze wijziging gaat per 21 maart 2019 in.

De marktprijzen van de biomassaketels, waarvoor u ISDE-subsidie kunt aanvragen, zijn fors lager. Hierdoor kunnen subsidiebedragen relatief hoog uitvallen ten opzichte van de aanschafkosten van een biomassaketel. Om overstimulering te voorkomen is het subsidiebedrag voor biomassaketels lager geworden.


Op de nieuwe apparatenlijst, die ingaat per 21 maart 2019, vindt u de bedragen per biomassaketel. Deze wijziging geldt voor alle ISDE-aanvragen van biomassaketels, dus zowel voor zakelijke partijen als voor particulieren.


Voor particulieren is er wel een overgangsbepaling opgenomen, omdat particulieren pas na aanschaf en installatie een subsidieaanvraag kunnen indienen. Voor particuliere aanvragers hanteert RVO.nl de subsidiebedragen van voor 21 maart 2019.


Dit geldt wanneer de biomassaketel voor 21 maart 2019 is aangeschaft, geïnstalleerd is en de subsidieaanvraag binnen 6 maanden na installatie is ingediend.


Apparatenlijst en subsidiebedrag


Om een keuze te maken hebben wij een Apparatenlijst biomassaketels opgesteld. De biomassaketels op de lijst komen in aanmerking voor subsidie. Wij actualiseren deze lijst continu met nieuwe merken en types. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde apparaten. Hierin staat ook het indicatief subsidiebedrag per apparaat.


Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl die volgens de specificaties wel voldoet? Lees dan bij veelgestelde vragenwat u kunt doen.


De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie.

Bij het berekenen van uw uiteindelijke subsidie baseren wij ons op gegevens die door fabrikanten aan ons zijn verstrekt. Indien deze gegevens onjuistheden bevatten, dan corrigeren wij de lijst en het indicatieve subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw subsidie.

De subsidie op pelletkachels blijft vooralsnog ongewijzigd.


Copyright @ All Rights Reserved to Nbpi