Wat biedt de Nbpi haar leden

Wat biedt de NBPI haar leden


Leden van Nbpi zijn fabrikanten en/of importeurs, distributeurs van pelletkachels, die een structurele bijdrage willen leveren aan de verwezenlijking van de missie en de doelstellingen van de brancheorganisatie.
Nbpi biedt haar leden:


De leden worden vanuit het bestuur en secretariaat regelmatig geïnformeerd over belangrijke onderwerpen, welke op het gebied van pelletkachels spelen zodat men optimaal op de hoogte is en waar nodig daarop direct kan inspelen.


Dit kan gaan over zowel technisch inhoudelijke zaken, keurmerk aangelegenheden, subsidies dan wel markt specifieke zaken.


Anderzijds valt er ook het nodige voor de leden ‘te halen’. Het rendement van dit laatste is met name afhankelijk van de inspanning vanuit de eigen organisatie waaronder deelname aan bestuursvergaderingen (3  keer per jaar), en de mate waarin men actief deel neemt in de vakgroepen en project groepen.


Indien extra budget nodig is voor bepaalde campagnes kan het bestuur deze  extra éénmalige bijdrage voorleggen aan haar leden.

Na goedkeuring door de vergadering zal dit bedrag worden gefactureerd en binnen 10 dagen na facturatiedatum zijn betaald.


Daarnaast  participeert de Nbpi  onder meer in de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE).

De contributie voor de deelname van dealers bedraagt in 2019 € 500,-  excl. BTW

Voor leveranciers/merken bedraagt deze bijdrage € 2750,- excl. BTW


Organisaties die deel willen nemen aan de Nbpi kunnen zich hiervoor aanmelden door een e-mail versturen aan secretariaat@nbpi.nl


Na aanmelding zal door het secretariaat contact met u worden opgenomen.

Het bestuur beslist uiteindelijk over toelating van nieuwe deelnemers.


Copyright @ All Rights Reserved to Nbpi